Solceller är en smart och hållbar energilösning som gör det möjligt att producera sin egen el med hjälp av solens kraft.

Vi på VegaSolar strävar efter att erbjuda inte bara högkvalitativa solceller, utan också en komplett serviceupplevelse. Vi guidar dig genom hela processen, från planering och design till installation och underhåll, för att säkerställa att du får den bästa solcellslösningen för dina behov.

TommaTech

TommaTech’s solcellspaneler är tillverkade i Europa vilket innebär kortare leveranskedjor, minskad miljöpåverkan och hög produktkvalitet. Panelerna har 15 års produktgaranti samt 30 års prestandagaranti. Tillverkaren, det tyska företaget TommaTech GmbH, ligger alltid i framkant vad gäller produktutveckling och tekniska lösningar. Panelerna är utrustade med den senaste TOPCon- och multi-bushbar-teknologin, är CE-märka och har genomgått en fullständig livscykelanalys. Vidare är TommaTech GmbH och deras produkter ISO- & IEC-certifierade och försäkrade genom ett av världens största försäkringsbolag, tyska Allianz SE.

TOPCon-tekniken

Solcellsstrukturen i TOPCon-paneler består av ett tunt tunneloxidskikt inklämt mellan ett transparent ledande oxidskikt (TCO) och ett p-dopat kristallint kiselskikt. TCO-skiktet fungerar som en frontkontakt för solcellen, medan det p-dopade skiktet fungerar som absorberande skikt. Tunneloxidskiktet fungerar som ett passiveringsskikt, vilket förhindrar rekombination av laddningsbärare vid solcellens yta. Ökad effektivitet gör att solpanelen kan fånga en större mängd energi per ytenhet. Antagandet av TOPCon-teknik har vunnit stor popularitet tack vare flera fördelar förknippade med det. 





Boka din solcellsinstallation idag!

Vi på VegaSolar är dedikerade att erbjuda högkvalitativa solcellsinstallationer för villor. Genom att välja solceller kan du uppleva en rad fördelar. För det första kan du sänka dina elkostnader genom att producera din egen el. För det andra blir du mindre beroende av det traditionella elnätet och kan bli mer självförsörjande.

Kostnadsfri konsultation: Efter att du har kontaktat oss, kommer vi att boka in en kostnadsfri konsultation för att bedöma dina behov och förutsättningar. Vi kommer att diskutera din energiförbrukning, takets läge och andra relevanta faktorer för att skapa en anpassad lösning för dig.

Offert: Baserat på den information vi samlar in under konsultationen, kommer vi att skapa en skräddarsydd offert för solcellsinstallationen. Offerten kommer att inkludera kostnader, installationsdetaljer och förväntade besparingar över tiden.

Godkännande och avtal: Om du är nöjd med offerten och vill gå vidare, kommer vi att skicka över ett avtal för dig att godkänna. Avtalet kommer att innehålla detaljer om betalning, tidplan för installation och andra relevanta villkor.

Installation: Efter att avtalet är godkänt kommer vi att boka in en tid för installationen. Vårt professionella team av solcellsexperter kommer att ta hand om allt arbete och se till att installationen utförs på ett säkert och effektivt sätt.

Support: När installationen är klar och solcellsanläggningen är i drift, kommer vi att ge dig all nödvändig information om hur du kan övervaka och underhålla systemet. Vi erbjuder också kontinuerlig support och svarar gärna på dina frågor eller hjälper till vid behov.